[postfix-es] TLS y gmail/hotmail

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[postfix-es] TLS y gmail/hotmail

fgarcia
Buenas!
resulta que estoy configurando mi postfix para que use TLS en mensajes de salida, y en los logs me aparece el siguente error

Apr  5 11:09:11 srvrl02 postfix/smtp[20212]: 8A61B63B48: TLS is required, but was not offered by host mx4.hotmail.com[65.55.92.168]
Apr  5 11:09:11 srvrl02 postfix/smtp[20212]: 8A61B63B48: TLS is required, but was not offered by host mx2.hotmail.com[65.55.37.72]
Apr  5 11:09:12 srvrl02 postfix/smtp[20212]: 8A61B63B48: TLS is required, but was not offered by host mx1.hotmail.com[65.55.92.152]
Apr  5 11:09:12 srvrl02 postfix/smtp[20212]: 8A61B63B48: TLS is required, but was not offered by host mx1.hotmail.com[65.54.188.72]
Apr  5 11:09:13 srvrl02 postfix/smtp[20212]: 8A61B63B48: TLS is required, but was not offered by host mx1.hotmail.com[65.55.37.72]

para hotmail

y

Apr  5 11:06:42 srvrl02 postfix/smtp[20191]: 1C50063B48: TLS is required, but was not offered by host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.133.27]
Apr  5 11:06:43 srvrl02 postfix/smtp[20191]: 1C50063B48: TLS is required, but was not offered by host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.233.27]
Apr  5 11:06:44 srvrl02 postfix/smtp[20191]: 1C50063B48: TLS is required, but was not offered by host alt2.gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.200.27]
Apr  5 11:06:45 srvrl02 postfix/smtp[20191]: 1C50063B48: TLS is required, but was not offered by host alt3.gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.187.27]
Apr  5 11:06:46 srvrl02 postfix/smtp[20191]: 1C50063B48: TLS is required, but was not offered by host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.72.27]

para gmail

alguna idea?

gracias
regards

Francesc Garcia Grau
Caixa Andorrana de Seguretat Social
Àrea de Producció IS/IT
Tel: +376 870 825 Fax: +376 870 820
A / e:  [hidden email]


_________________________________________________________
AVÍS DE CONFIDENCIALITAT

Aquest missatge és únicament per a la persona indicada. Pot contenir informació confidencial, pròpia o legalment privilegiada.

Si vostè rep aquest missatge per error, li preguem que n´esborri immediatament totes les còpies del sistema, en destrueixi tota mena de còpies impreses i ens ho notifiqui per correu electrònic a l´adreça: [hidden email] amb una còpia d´aquest missatge. Vostè no ha d´utilitzar, revelar, distribuir, imprimir ni copiar cap part d´aquest missatge, ni directament ni indirectament si no és el receptor al qual va destinat. La CASS es reserva el dret de controlar totes les comunicacions per correu electrònic a través de les seves xarxes.

La CASS no és responsable de la transmissió adequada de la informació continguda en aquesta comunicació ni de cap tipus de retard en la seva recepció. En cas d´existència de virus informàtics en aquest correu electrònic i en el desafortunat cas d´infecció, la CASS no accepta cap responsabilitat.


_______________________________________________
List de correo postfix-es para tratar temas del MTA postfix en español
[hidden email]
http://lists.wl0.org/mailman/listinfo/postfix-es